НАУЧНЫЕ

Материалы приведены на языке оригинала

 1. «Андреевский дом» – новые строительные технологии // Витрина. – 2001. – № 3 (13). – С. 36-37 (соавтор В.А.Богданов).
 2. First in Ukraine // Ukraine. – 1995. – № 1/2. – С. 13-14 (На английском языке).
 3. New Ukraine // ARCA (Италия). – 1995. – № 98. – С. 91 (На английском языке).
 4. Una cattedrale per L’Ucraina // ARCA (Італія). – 1995. – № 97. – С. 91(на італійській мові).
 5. Архітектурно-планувальна організація боулінг центрів // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА. – 2002. – Вип. 11. – С. 126-129 (співавтор А.Г. Панкратов).
 6. Архітектурно-планувальні особливості проектування бейсбольних споруд в Україні // Містобудування та територіальне планування – К.: КНУБА, 2006. – Вип. 25 – С. 239-251 (співавтор Г.Д.Підгорна).
 7. Вдосконалення основних видів архітектурно-конструктивних систем // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 2000. – № 410. – С. 374-379.
 8. Вопросы исследования структурных схем школьных зданий // Автоматизация проектирования объектов гражданского строительства: Сб. научн. тр. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1984. – С. 46-49 (соавтор О.В.Заика).
 9. Деякі питання до розгляду стану та розвитку будівельної індустрії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 1999. – Вип. 4. – С. 45-48 (співавтор О.Б.Платонова).
 10. Дитячий оздоровчий центр для будівництва в несприятливих екологічних умовах // Тезіси доповідей науково-технічної конференції “Реформування архітектурно-будівельного комплексу та проблеми проектування нових типів навчальних закладів”. – Тернопіль, 1997. – С. 85-89.
 11. Дитячий сад на основі конструкцій ВЗКС “КАСКАД” // ІІІ-я Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини, СИЕТ’98”. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 3. – С. 105-106.
 12. Досвід будівництва бейсбольних стадіонів і комплексів // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. – Київ: КНУБА, 2000. – Вип. 8. – С. 290-295 (співавтор Г.Д.Бутенко).
 13. Если трещат швы… // Архитектура: Прил. к «Строит. газете». – 1987. – № 2. – С. 2.
 14. Житло підвищеної комфортності на основі каркасних конструкцій // ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини, СИЕТ’98”. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 3. – С. 101-102.
 15. Класифікація архітектурно-конструктивних систем // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Київ: КНУБА, 1999. – Вип. 65. – С. 96-99.
 16. ЛицензиАрх // Шляхи України. – 2002. – С. 79.
 17. ЛицензиАрх: 10 лет свободного полета // А.С.С. – 2002. – № 1 (36). – С. 28-31.
 18. Методичні вказівки до виконання програми виробничої та переддипломної практики для студентів V та VI курсів архітектурного факультету. – Київ: КНУБА, 1998. – 24 с.
 19. Напрямки реконструкції житла другого періоду індустріалізації (1960-1970 рр.) на прикладі міста Києва // Регіональні проблеми архітектури та містобудування. – Одеса: Астропринт, 2000. – Вип. 2. – С. 169-173 (співавтор Р.Б.Черниш).
 20. Науково-проектне архітектурне бюро „ЛИЦЕНЗиАРХ” – перспективи розвитку // Вісник Української академії наук. – 2000. – № 6. – С. 61-62.
 21. Нащельник вертикального деформационного шва зданий, возводимых в сложных инженерно-геологических условиях строительства (Рекламный проспект). – Киев: КиевЗНИИЭП, 1986.
 22. Нові приклади сучасного міського житла // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 1998. – № 358. Архітектура. – С. 108-112.
 23. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации школьных зданий, возводимых в сложных инженерно-геологических условиях (Обзор). – М.: ЦНТИ по гражд. стр-ву и архитектуре, 1986. – № 3. – 44 с. (соавтор Л.Н.Ковальский).
 24. Особенности архитектурно-планировочных решений школьных зданий в сложных инженерно-геологических условиях строительства // Строительство и архитектура: Сб. науч. тр. – Киев: Будивэльнык, 1985. – Вып. 21. – С. 57-62 (соавтор Л.Н.Ковальский).
 25. Особливості вирішення споруд і комплексів в конструкціях ВЗКС “КАСКАД” // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 1999. – Вип. 18. – С. 40-45.
 26. Особливості розташування спортивно-тренувальних комплексів з бейсболу в системі міста // Регіональні проблеми архітектури та містобудування. – Одеса: Астропринт, 2001. – Вип. 3. – С. 170-174 (співавтор Г.Д.Бутенко).
 27. Особливості розташування спортивно-тренувальних комплексів з бейсболу в системі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 2003. – Вип. 11/12. – С. 298-303 (співавтор Г.Д.Підгорна).
 28. Особливості формування містобудівних комплексів на основі каркасних житлових будинків з підвищеною комфортністю проживання // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 1999. – Вип. 19. – С. 17-21.
 29. Особливості формування перспективної архітектурно-конструктивної системи // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 1998. – Вип. 14. – С. 47-50.
 30. Открытая сборная конструктивная система ОСКС «КАСКАД»: Тезисы доклада конференции ЦБНТИ Минстроя УССР. – Киев; Севастополь, 1991. – С. 31-33.
 31. Перспективи розвитку університету “Україна” // Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА, 2001. – Вип. 9. – С. 258-262 (співавтори І.О.Підгорний, Г.Д.Бутенко).
 32. Перспективное направление городского жилищного строительства // Строительство и К. – 1997. – № 1 (12). – С. 10 (соавторы Е.М.Дубинский, И.А.Подгорный ).
 33. Принципи організації відкритої збірної конструктивної системи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 2001. – Вип. 9. – С. 206-210.
 34. Принципи формоутворення Відкритої Збірної Конструктивної Системи ВЗКС “КАСКАД” // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Київ: КДТУБА, 1998. – Вип. 64. – С. 174-178.
 35. Проектирование и строительство общеобразовательных школ в сложных инженерно-геологических условиях УССР // Перспективные направления проектирования общественных зданий: Сб. научн. тр. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1987. – С. 20-25.
 36. Проектирование общеобразовательных школ в сложных условиях строительства // Перспективные направления проектирования общественных зданий. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1987. – С. 9-14.
 37. Пропозиції щодо удосконалення житлової забудови другого етапу індустріалізації (1960-1970 рр.) // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 2001. – Вип. 33. – С. 18-22 (співавтор Р.Б.Черниш).
 38. Разработанный проект экономичнее переработанного // Строительство и архитектура. – 1985. – № 1. – С. 9-10 (соавтор В.А.Пересичный).
 39. Современные коттеджи, проектируемые в архитектурном бюро ЛИЦЕНЗиАРХ // Загородный дом. – 1997. – № 8. – С. 19.
 40. Состояние, проблемы и перспективы проектирования крупнопанельных общественных зданий // Перспективные направления проектирования общественных зданий: Сб. научн. тр. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1990. – С. 11-15 (соавтор Л.Н.Ковальский).
 41. Становлення та розвиток нових архітектурно-конструктивних систем Харків.: Кримарт, 1999. – Вип. 1. – С. 246-251.
 42. Строительство общественных зданий на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях // Жилищное строительство. – 1985. – № 10. – С. 20-21 (соавторы Л.Н.Ковальский, В.Б.Шевелев).
 43. Сучасне енергозабезпечуюче житло // Первая Международная конференция “Современные технологии ресурсоэнергосбережения, СТРЭС’97”. – Партенит, 1997. – С. 87-90.
 44. Техніко-економічна оцінка архітектурно-конструктивних систем // Містобудування: Міжвідомчий наук.-техн.зб. – Київ: НДПІмістобудування, 1998. – Вип. 46. – С. 154-162.
 45. Техніко-економічні обґрунтування доцільності впровадження в будівництво житла на основі каркасних конструкцій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 1999. – Вип. 6. – С. 162-172.
 46. Університет “Україна”: реконструкція з розбудовою // Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА, 2002. – Вип. 12. – С. 231-235.
 47. Уточнення етапів і тенденцій розвитку індустріалізації будівництва в Україні // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 1998. – Вип. 16. – С. 3-7.
 48. Функціонально-технологічна структура боулінг-центрів // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків, 2000. – № 2/3. – С. 124-126 (співавтор А.Г.Панкратов).
 49. Экономическая эффективность проектных решений общественных зданий в сложных условиях Украинской ССР (Обзор). – Киев: УкрНИИНТИ, 1985. – Сер. 43. – 44 с. (соавторы В.А.Пересичный, Л.В.Лилеева).
 50. Экраны деформационных швов зданий, возводимых на просадочных грунтах и над горными выработками // Архитектура жилых зданий: Сб.научн.тр. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1984. – С. 90-94.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ

Материалы приведены на языке оригинала

 1. «Андреевский дом» — новые строительные технологии // Витрина. – 2001. – №3. – С. 36-37 (соавтор В.А. Богданов).
 2. «Мелодии души» // Цивилизация. – 2004. – №1. – С. 12-19.
 3. LICENCEARCH is High Professional level and Quality // Ukraine. – 1996. – № 198. – С. 22-24 (на английском языке).
 4. Архитекторы предлагают жилье европейского типа // Бизнес. – 1994. – 17 мая. – № 19(74). – С. 9 (соавторы Е.М. Дубинский, И.А. Подгорный).
 5. Архітектурне бюро Ліцензіарх – три роки діяльності: Доповідь на нараді головних архітекторів міст і областей. – Київ, КиївЗНДІЕП, 25.10.1994. – 6 с.
 6. Впровадження споруд в системі ВЗКС „КАСКАД” в м.Тернополі: Доповідь на науково-практичній конференції „Проблеми забудови і перспективи розвитку м.Тернополя”. – Тернопіль, 17.05.1996. – 12 с.
 7. Гімн Академіі зодчих України, музика О. Слєпцова, слова О. Підгорного, О. Гусєвої // Вісник Української академії архітектури. – Київ, 2000. – № 6. – С. 75-76.
 8. Есть ли альтернатива коттеджам? // Дом. – 1996. – Сентябрь. – № 4. – С. 2, 10, 11 (соавторы Е.М. Дубинский, И.А. Подгорный).
 9. Жилье повышенной комфортности – это не фантастика, а реалии сегодняшнего дня // Недвижимость. – 1996. – № 24. – С. 1, 3 (соавторы Е.М. Дубинский, И.А. Подгорный).
 10. Житло підвищеної комфортності // А.С.С. – 1995. – № 1. – С. 42-44 (співавтори Ю.М. Дубінський, І.О. Підгорний).
 11. Житло підвищеної комфортності: Сучасний стан, проблеми, пропозиції // А.С.С. – 1995. – № 1. – С. 42-43 (співавтори Ю.М. Дубінський, І.О. Підгорний).
 12. Монографія „Старовинні маєтки України – вагоме надбання сучасної архітектури України” [Рец.на:Родічкін І., Родічкіна О. Старовинні маєтки України: Маєток як синтез мистецтв; Архітектура садів і парків; Поетика старовинної садиби. – Київ: Мистецтво, 2005. – 384 с.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування – Київ: КНУБА, 2005. – Вип. 14 – С. 147-152.
 13. Науково-проектне архітектурне бюро „ЛІЦЕНЗіАРХ” – колективний член УАА // Вісник Української академії архітектури. – Київ, 2000. – № 6. – С. 61-62.
 14. Нові технології проектування навчальних закладів з використанням сучасних архітектурно-конструктивних рішень: Доповідь на науково-технічній конференції „Проектування нових типів навчальних закладів і реформування архітектурно-будівельного комплексу. – Тернопіль, 14-15.11.1996. – 12 с.
 15. Новому поколінню – нову архітектуру // Тернопіль вечірній. – 1992. – 4 квітня. – № 6. – С. 2-3,6-7.
 16. Он умел красиво жить и творить, любить и дружить… // Архітектура, будівництво. – Київ: КНУБА, 2011. – Жовтень. – № 11-12. – С. 2.
 17. О.С. Слєпцов. Архітектура сучасної школи // Науково-практична конференція № 72. – КНУБА, 2011. – 22-29 березня.
 18. О.С. Слєпцов, С.О. Кушнір. Особливості формування готельно-туристичних комплексів прибережних зон приморських міст України // Збірник наукових праць. Матеріали студентської наукової конференції “Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну та містобудування. – Полтава: ПолтНТУ, 2011.
 19. О.С. Слєпцов, Ю.О. Горова. Концепція формування водно-розважального комплексу на прикладі аква-парку в Житловому р-ні Позняки в місті Києві // Збірник наукових праць. Матеріали студентської наукової конференції “Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну та містобудування. – Полтава: ПолтНТУ, 2011.
 20. От базара к цивилизованному рынку // Дом. – 1996. – № 6. – С.11 (соавторы И.А. Подгорный, Е.М. Дубинский).
 21. От базара к цивилизованному рынку // Дом. – 1996. – Октябрь. – № 6. – С. 8 (соавторы И.А. Подгорный, Е.М. Дубинский).
 22. Открытая сборная конструктивная система ОСКС «Каскад»: Доклад на научно-техническом совете «Ускорение разработок и внедрение в строительство экономичных прогрессивных конструкций зданий социальной сферы и административно-бытового назначения» (Минстрой УССР. Крымское областное правление НТО стройиндустрии трест «Севастопольстрой»). – Севастополь, 22-24.11.1990. – 8 с.
 23. Питання розвитку підприємства і впровадження досягнень науково-технічного прогресу у будівництві України: Доповідь на семінарі Держбуду України. – Київ, 28.10.1998. – 16 с.
 24. Православный храм должен нести в себе дух эпохи // Дом. – 1997. – № 1. – С. 4-8.
 25. Проектирование детских учреждений для территорий со сложной экологической обстановкой // Дом. – 1996. – Октябрь. – № 5. – С. 6 (соавторы Е.М. Дубинский, И.А. Подгорный).
 26. Проектирование общеобразовательных школ в сложных инженерно-геологических условиях строительства УССР: Доклад на Конференции «Город и здание». – Киев, КиевЗНИИЭП, 19-21.06.1985. – 6 с.
 27. Сакральна архітектура – храмові комплекси і церкви: Доповідь на конференції „Во всю землю изыде вещание их”. – Сімферополь, 28-30.06.2000. – 9 с.
 28. Современные коттеджи, проектируемые в АБ «ЛИЦЕНЗиАРХ» // Загородный дом. – 1997. – № 5. – С. 19.
 29. Старовинні маєтки України // Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА, 2005. – Вип. 22 – С. 325-330.
 30. Щодо подальшого реформування проектної справи: Доповідь на підсумковій Колегії Держбуду України. – Київ, 30.01.1997. – 6 с.